Захирлын туслах ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дээд шатны удирдах

2015-11-02

зарыг хадгалах

Хөдөлмөр Хамгаалал хариуцсан Хүний нөөцийн ажилтан ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-11-02

зарыг хадгалах

Сэтгүүлч ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-10-13

зарыг хадгалах

Сэтгүүлч ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-09-22

зарыг хадгалах

КИНОНЫ СОЛОНГОС ХЭЛТЭЙ ОРЧУУЛАГЧ АЖИЛД АВНА онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-08-25

зарыг хадгалах

Дууны найруулагч ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-08-25

зарыг хадгалах

КИНОНЫ СОЛОНГОС ХЭЛТЭЙ ОРЧУУЛАГЧ АЖИЛД АВНА онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-08-12

зарыг хадгалах

Гадаад мэдээний орчуулагч редактор онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-08-12

зарыг хадгалах

Сэтгүүлч ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-08-12

зарыг хадгалах

Продюсерийн туслах Яаралтай ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-08-05

зарыг хадгалах

Эдийн засагч ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

Хариуцлагатай редактор ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

Цаг агаарын хөтлөгч ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-06-10

зарыг хадгалах

Нярав яаралтай ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-06-10

зарыг хадгалах

Гэрээний хуулийн ажилтан ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-06-10

зарыг хадгалах

Гадаад мэдээний орчуулагч редактор онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-06-10

зарыг хадгалах

Продюсерийн туслах онцлох

Монгол HD Телевиз - Ажилтан

2015-06-10

зарыг хадгалах

Дүрсний найруулагч ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

РЕСЕПШН АЖИЛД АВНА онцлох

Монгол HD Телевиз - Ажилтан

2015-06-02

зарыг хадгалах

Дүрсний найруулагч ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

Сэтгүүлч ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Ажилтан

2015-04-19

зарыг хадгалах

Цаг агаарын мэдээний хөтлөгч онцлох

Монгол HD Телевиз - Ажилтан

2015-04-19

зарыг хадгалах

Сэтгүүлч ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-04-07

зарыг хадгалах

Зураглаач ажилд авна онцлох

Монгол HD Телевиз - Дунд шатны удирдах

2015-02-26

зарыг хадгалах
Ажлын орчинг харах
Онцлох
  • Байгууллага: Монгол HD Телевиз
  • Салбар: Хэвлэл мэдээлэл
  • Хаяг: