Маркетингийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Ажилтан

2015-11-16

зарыг хадгалах

Маркетингийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-11-02

зарыг хадгалах

Хүний нөөцийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-10-14

зарыг хадгалах

МӨСӨН ГУЛГУУРЫН ТЕХНИКЧ онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-10-14

зарыг хадгалах

Хүний нөөцийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-09-23

зарыг хадгалах

ХӨРГҮҮРИЙН СИСТЕМИЙН ТЕХНИКЧ онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-09-23

зарыг хадгалах

Хүний нөөцийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-09-16

зарыг хадгалах

Харилцагчийн үйлчилгээний мэргэжилтэн /Reception/ онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-08-25

зарыг хадгалах

Маркетингийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-08-13

зарыг хадгалах

ХӨРГҮҮРИЙН СИСТЕМИЙН ТЕХНИКЧ онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-08-13

зарыг хадгалах

Худалдааны зөвлөх онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-08-13

зарыг хадгалах

ХӨРГҮҮРИЙН СИСТЕМИЙН ТЕХНИКЧ онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

IT инженер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

Нягтлан бодогч онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

Маркетингийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-07-29

зарыг хадгалах

IT инженер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-07-21

зарыг хадгалах

Нягтлан бодогч онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-07-21

зарыг хадгалах

Мөсөн гулгуурын техникч онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-07-21

зарыг хадгалах

Энтертэйнмент үйлчилгээний ажилтан онцлох

Хүннү Молл - Ажилтан

2015-07-21

зарыг хадгалах

Нягтлан бодогч онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

IT инженер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

Талбайн борлуулалт хариуцсан менежер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-28

зарыг хадгалах

Нягтлан бодогч онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-28

зарыг хадгалах

Худалдааны зөвлөх онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-28

зарыг хадгалах

IT инженер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-28

зарыг хадгалах

IT инженер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-26

зарыг хадгалах

IT инженер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-21

зарыг хадгалах

Талбайн борлуулалт хариуцсан менежер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

Эрүүл Ахуйч онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

Худалдааны зөвлөх онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

IT инженер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

Талбайн борлуулалт хариуцсан менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-06-11

зарыг хадгалах

Эрүүл Ахуйч онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Худалдааны зөвлөх онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

График Дизайнер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-03

зарыг хадгалах

Эрүүл Ахуйч онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-03

зарыг хадгалах

Талбайн борлуулалт хариуцсан менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-06-03

зарыг хадгалах

Бизнес төлөвлөлтийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-06-03

зарыг хадгалах

Худалдааны зөвлөх онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-03

зарыг хадгалах

IT инженер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-06-03

зарыг хадгалах

График Дизайнер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-26

зарыг хадгалах

Худалдааны зөвлөх онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-26

зарыг хадгалах

Эрүүл Ахуйч онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Бизнес төлөвлөлтийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-05-25

зарыг хадгалах

IT инженер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Борлуулалтын менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-05-25

зарыг хадгалах

График Дизайнер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-19

зарыг хадгалах

Эрүүл Ахуйч онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-19

зарыг хадгалах

Бизнес төлөвлөлтийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-05-19

зарыг хадгалах

Борлуулалтын менежер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-19

зарыг хадгалах

IT инженер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-19

зарыг хадгалах

Худалдааны зөвлөх онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-19

зарыг хадгалах

Эрүүл Ахуйч онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-11

зарыг хадгалах

График Дизайнер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-11

зарыг хадгалах

Хөгжмийн Техникч онцлох

Хүннү Молл - Ажилтан

2015-05-11

зарыг хадгалах

Худалдааны зөвлөх онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-11

зарыг хадгалах

IT инженер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-11

зарыг хадгалах

Борлуулалтын менежер онцлох

Хүннү Молл - Мэргэжилтэн

2015-05-11

зарыг хадгалах

Бизнес төлөвлөлтийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-05-11

зарыг хадгалах

Нягтлан бодогч онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-11

зарыг хадгалах

Хүний нөөцийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-11

зарыг хадгалах

Эрүүл Ахуйч онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-02

зарыг хадгалах

График Дизайнер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-02

зарыг хадгалах

Хүний нөөцийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-05-02

зарыг хадгалах

Бизнес төлөвлөлтийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-05-02

зарыг хадгалах

Борлуулалтын менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-05-02

зарыг хадгалах

ХАБ-ийн ажилтан онцлох

Хүннү Молл - Ажилтан

2015-05-02

зарыг хадгалах

Хяналтын өрөөний оператор онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-05-02

зарыг хадгалах

График Дизайнер онцлох

Хүннү Молл - Ажилтан

2015-04-20

зарыг хадгалах

Бизнес төлөвлөлтийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-04-20

зарыг хадгалах

Борлуулалтын менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-04-07

зарыг хадгалах

Арга хэмжээ хариуцсан менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-04-07

зарыг хадгалах

Үйл ажиллагааны мэргэжилтэн онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-04-07

зарыг хадгалах

Худалдааны зөвлөх онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-04-07

зарыг хадгалах

Арга хэмжээ хариуцсан менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-03-31

зарыг хадгалах

Борлуулалтын менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-03-31

зарыг хадгалах

Хүний нөөцийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-03-31

зарыг хадгалах

Худалдааны зөвлөх онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-03-31

зарыг хадгалах

Үйл ажиллагааны мэргэжилтэн онцлох

Хүннү Молл - Дунд шатны удирдах

2015-03-31

зарыг хадгалах

Худалдааны зөвлөх Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг онцлох

Хүннү Молл - Ажилтан

2015-02-17

зарыг хадгалах

Борлуулалтын менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-02-17

зарыг хадгалах

Бизнес төлөвлөлтийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-02-17

зарыг хадгалах

Мөсөн гулгуурын сургагч багш онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-02-17

зарыг хадгалах

Мөсөн гулгуурын техникч онцлох

Хүннү Молл - Ажилтан

2015-02-17

зарыг хадгалах

Кино театрын үйлчилгээний ажилтан онцлох

Хүннү Молл - Ажилтан

2015-02-17

зарыг хадгалах

Мөсөн гулгуурын үйлчилгээний ажилтан онцлох

Хүннү Молл - Ажилтан

2015-02-17

зарыг хадгалах

Тоглоомын төвийн үйлчилгээний ажилтан онцлох

Хүннү Молл - Ажилтан

2015-02-17

зарыг хадгалах

Харилцагчийн үйлчилгээний мэргэжилтэн /Reception/ онцлох

Хүннү Молл - Ажилтан

2015-02-17

зарыг хадгалах

Кино Театрын Техникч онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-02-17

зарыг хадгалах

Хүний нөөцийн менежер онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-02-17

зарыг хадгалах

Ахлах нягтлан бодогч онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-02-17

зарыг хадгалах

Бэлэн мөнгөний нярав онцлох

Хүннү Молл - Менежер

2015-02-17

зарыг хадгалах
Ажлын орчинг харах
Онцлох
  • Байгууллага: Хүннү Молл
  • Салбар: Худалдаа, үйлчилгээ
  • Хаяг: Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг,
    4-р хороо, Наадамчдын гудамж
    Утас: 9921-2107, 9921-2108