CАНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ,ТӨЛӨВЛӨЛТ онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-11-16

зарыг хадгалах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-11-09

зарыг хадгалах

ХӨДӨЛМӨР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН АЖИЛТАН онцлох

Тэсо корпораци - Ажилтан

2015-11-09

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-11-02

зарыг хадгалах

Хятад хэлтэй санхүүгийн менежер онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-10-14

зарыг хадгалах

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР/Орос хэлтэй / онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-10-14

зарыг хадгалах

ББСБ-д Эрсдэлийн удирдлагын менежер онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-10-13

зарыг хадгалах

ББСБ-ын Ахлах нягтлан бодогч онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-10-13

зарыг хадгалах

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР/Орос хэлтэй / онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-09-22

зарыг хадгалах

МЭДЭЭЛЭЛ СУДАЛГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-08-25

зарыг хадгалах

ГАДААД ХУДАЛДАА ХАРИУЦСАН ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-08-12

зарыг хадгалах

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖЕР онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-08-12

зарыг хадгалах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /идэвхижүүлэлт мотиваци/ онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-08-12

зарыг хадгалах

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ШИНЖЭЭЧ онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-08-12

зарыг хадгалах

ТЕХНОЛОГИЧ ЭРҮҮЛ АУЙЧ онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /идэвхижүүлэлт мотиваци/ онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-07-20

зарыг хадгалах

МАРКЕТИНГИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР онцлох

Тэсо корпораци - Мэргэжилтэн

2015-07-20

зарыг хадгалах

САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-07-20

зарыг хадгалах

БОРЛУУЛАЛТЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-07-20

зарыг хадгалах

Уул уурхайн төслийн менежер онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-07-20

зарыг хадгалах

МАРКЕТИНГ, БОРЛУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ онцлох

Тэсо корпораци - Дээд шатны удирдах

2015-07-20

зарыг хадгалах

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ШИНЖЭЭЧ онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-07-20

зарыг хадгалах

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖЕР онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-07-20

зарыг хадгалах

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР /үл хөдлөх/ онцлох

Тэсо корпораци - Мэргэжилтэн

2015-07-20

зарыг хадгалах

БАРИЛГЫН ТӨСӨВЧИН онцлох

Тэсо корпораци - Ажилтан

2015-07-20

зарыг хадгалах

Уул уурхайн төслийн менежер онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-06-26

зарыг хадгалах

МЭДЭЭЛЭЛ СУДАЛГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-06-21

зарыг хадгалах

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /орос хэлтэй/ онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-06-21

зарыг хадгалах

СТРАТЕГИЙН МЕНЕЖЕР онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-06-21

зарыг хадгалах

МАРКЕТИНГ, БОРЛУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН ДЭД ЗАХИРАЛ онцлох

Тэсо корпораци - Дээд шатны удирдах

2015-06-21

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-06-21

зарыг хадгалах

ДИЗАЙНЕР онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

МАРКЕТИНГИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР онцлох

Тэсо корпораци - Мэргэжилтэн

2015-06-15

зарыг хадгалах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /идэвхижүүлэлт мотиваци/ онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-06-15

зарыг хадгалах

БАРИЛГЫН ТӨСӨВЧИН онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР /үл хөдлөх/ онцлох

Тэсо корпораци - Мэргэжилтэн

2015-06-11

зарыг хадгалах

МЭДЭЭЛЭЛ СУДАЛГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

МАРКЕТИНГИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР онцлох

Тэсо корпораци - Мэргэжилтэн

2015-06-02

зарыг хадгалах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалт/ онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

ДИЗАЙНЕР онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

БАРИЛГЫН ТӨСӨВЧИН онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР /үл хөдлөх/ онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-06-02

зарыг хадгалах

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН АУДИТОР онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

МИКРОБИОЛОГИЧ /ЛАБ/ онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

СЕКТОР МЕНЕЖЕР онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-05-18

зарыг хадгалах

АВЛАГА ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР /хуульч/ онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-05-08

зарыг хадгалах

ХАНГАМЖИЙН МЕНЕЖЕР /импорт-гадаад худалдаа/ онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-05-08

зарыг хадгалах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалт/ онцлох

Тэсо корпораци - Менежер

2015-05-08

зарыг хадгалах

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБАНЫ ДАРГА онцлох

Тэсо корпораци - Дээд шатны удирдах

2015-04-19

зарыг хадгалах

БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-04-07

зарыг хадгалах

БАРИЛГЫН ТӨСӨВЧИН онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах

ХӨДӨЛМӨР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН АЖИЛТАН онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах

CАНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ онцлох

Тэсо корпораци - Дунд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах

МАРКЕТИНГ, БОРЛУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН ДЭД ЗАХИРАЛ онцлох

Тэсо корпораци - Дээд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах
Ажлын орчинг харах
Онцлох
  • Байгууллага: Тэсо корпораци
  • Салбар: Үйлдвэрлэл
  • Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар , СХД 18-р хороо Утас: 7575 6161 http://www.teso.mn