Борлуулагч онцлох

Сүү ХК - Ажилтан

2016-04-11

зарыг хадгалах

Борлуулагч онцлох

Сүү ХК - Ажилтан

2016-04-11

зарыг хадгалах

Борлуулагч-2 хүн /Эрдэнэт Сүү Эко ХХК-д ажиллах/ онцлох

Сүү ХК - Ажилтан

2015-11-09

зарыг хадгалах

Хүний нөөцийн дадлагын оюутан /цалингүй/ онцлох

Сүү ХК - Дадлагажигч

2015-11-02

зарыг хадгалах

Худалдааны төлөөлөгч /Эрэгтэй/ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-10-13

зарыг хадгалах

Гадаад харилцааны менежер /Англи хэлтэй/ онцлох

Сүү ХК - Менежер

2015-10-13

зарыг хадгалах

Дадлагын оюутан/Маркетингийн ажилтан/ ажиллуулна. онцлох

Сүү ХК - Дадлагажигч

2015-09-07

зарыг хадгалах

Тоног төхөөрөмжийн механик инженер /Сэлэнгэ аймгийн Зүүн хараад байрлах Фермд/ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-08-12

зарыг хадгалах

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний борлуулагч онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-08-12

зарыг хадгалах

Brand manager онцлох

Сүү ХК - Менежер

2015-08-12

зарыг хадгалах

Дадлагын оюутан /IT инженер/ онцлох

Сүү ХК - Дадлагажигч

2015-08-12

зарыг хадгалах

Brand manager онцлох

Сүү ХК - Менежер

2015-07-29

зарыг хадгалах

ЭДИЙН ЗАСАГЧ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

Хүний нөөцийн менежер онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

Тоног төхөөрөмжийн механик инженер /Сэлэнгэ аймгийн Зүүн хараад байрлах Фермд/ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-07-21

зарыг хадгалах

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний борлуулагч онцлох

Сүү ХК - Ажилтан

2015-07-21

зарыг хадгалах

Авто механик онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-07-21

зарыг хадгалах

Авто засварчин онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-07-21

зарыг хадгалах

Кип Автоматикийн инженер онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-07-21

зарыг хадгалах

ЭДИЙН ЗАСАГЧ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-07-21

зарыг хадгалах

Кип Автоматикийн инженер онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

Авто засварчин онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний борлуулагч онцлох

Сүү ХК - Ажилтан

2015-07-04

зарыг хадгалах

Тоног төхөөрөмжийн механик инженер /Сэлэнгэ аймгийн Зүүн хараад байрлах Фермд/ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

Кип Автоматикийн инженер онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-27

зарыг хадгалах

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний борлуулагч онцлох

Сүү ХК - Ажилтан

2015-06-27

зарыг хадгалах

ЭДИЙН ЗАСАГЧ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-27

зарыг хадгалах

Худалдааны төлөөлөгч онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-26

зарыг хадгалах

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний борлуулагч онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-21

зарыг хадгалах

Авто засварчин онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-21

зарыг хадгалах

НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

ЭДИЙН ЗАСАГЧ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

Ахлах нягтлан бодогч онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

Худалдааны менежер онцлох

Сүү ХК - Менежер

2015-06-11

зарыг хадгалах

Худалдааны төлөөлөгч /Дархан хотод ажиллах/ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний борлуулагч онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Худалдааны төлөөлөгч онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Авто механик онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Авто баазын албаны дарга онцлох

Сүү ХК - Дээд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Ахлах нягтлан бодогч онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Тоног төхөөрөмжийн оператор онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

ЭДИЙН ЗАСАГЧ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний борлуулагч онцлох

Сүү ХК - Менежер

2015-05-25

зарыг хадгалах

Ахлах нягтлан бодогч онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Худалдааны төлөөлөгч /Дархан хотод ажиллах/ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Худалдааны менежер онцлох

Сүү ХК - Менежер

2015-05-25

зарыг хадгалах

Авто баазын албаны дарга онцлох

Сүү ХК - Дээд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Авто механик онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Худалдааны төлөөлөгч онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Тоног төхөөрөмжийн оператор онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

ЭДИЙН ЗАСАГЧ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Ахлах нягтлан бодогч онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

ЭДИЙН ЗАСАГЧ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-05-01

зарыг хадгалах

Нягтлан бодогч онцлох

Сүү ХК - Менежер

2015-04-21

зарыг хадгалах

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний борлуулагч онцлох

Сүү ХК - Ажилтан

2015-04-20

зарыг хадгалах

Малын эмч онцлох

Сүү ХК - Ажилтан

2015-04-20

зарыг хадгалах

Ахлах нягтлан бодогч онцлох

Сүү ХК - Дунд шатны удирдах

2015-04-20

зарыг хадгалах

Ахлах нягтлан бодогч онцлох

Сүү ХК - Мэргэжилтэн

2015-03-30

зарыг хадгалах

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний борлуулагч онцлох

Сүү ХК - Ажилтан

2015-03-04

зарыг хадгалах

Эдийн засагч онцлох

Сүү ХК - Мэргэжилтэн

2015-01-13

зарыг хадгалах

Бэлэн бүтээгдэхүүний нярав онцлох

Сүү ХК - Менежер

2015-01-12

зарыг хадгалах
Ажлын орчинг харах
Онцлох
  • Байгууллага: Сүү ХК
  • Салбар: Үйлдвэрлэл
  • Хаяг: Улаанбаатар хот Сонгинхайрхан дүүрэг 29 р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж - 37 Утас +976+70007755 Факс +976+70001901 www.mongolmilk.mn