Дулаан, сантехникийн албаны дарга онцлох

Пример Пропертиз ХХК - Дунд шатны удирдах

2014-02-25

зарыг хадгалах

Хүний нөөцийн менежер онцлох

Пример Пропертиз ХХК - Менежер

2014-02-25

зарыг хадгалах
Ажлын орчинг харах
Онцлох
  • Байгууллага: Пример Пропертиз ХХК
  • Салбар: Барилга, архитектор
  • Хаяг: