Хүний нөөцийн менежер онцлох

Монсудар Паблишн ХХК - Дунд шатны удирдах

2017-03-07

зарыг хадгалах

Хэвлэлийн эх бэлтгэгч, дизайнер онцлох

Монсудар Паблишн ХХК - Мэргэжилтэн

2017-01-25

зарыг хадгалах

Гадаад харилцааны менежер онцлох

Монсудар Паблишн ХХК - Дунд шатны удирдах

2016-05-07

зарыг хадгалах

Хуулийн зөвлөх онцлох

Монсудар Паблишн ХХК - Дунд шатны удирдах

2016-04-19

зарыг хадгалах

Маркетингийн менежер онцлох

Монсудар Паблишн ХХК - Менежер

2015-10-09

зарыг хадгалах

Редактор онцлох

Монсудар Паблишн ХХК - Мэргэжилтэн

2014-08-19

зарыг хадгалах

Хэвлэлийн график дизайнер онцлох

Монсудар Паблишн ХХК - Дунд шатны удирдах

2014-08-19

зарыг хадгалах

Хүний нөөц, гадаад харилцааны менежер онцлох

Монсудар Паблишн ХХК - Дээд шатны удирдах

2014-08-19

зарыг хадгалах

Англи хэлний гэрээт орчуулагч онцлох

Монсудар Паблишн ХХК - Дунд шатны удирдах

2014-07-29

зарыг хадгалах
Ажлын орчинг харах
Онцлох
  • Байгууллага: Монсудар Паблишн ХХК
  • Салбар: Хэвлэл мэдээлэл
  • Хаяг: