ЭМ ЗҮЙЧ ТӨЛӨӨЛӨГЧ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-11-16

зарыг хадгалах

ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН НЯРАВ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-11-09

зарыг хадгалах

ЭМ ШИНЖЛЭГЧ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-11-09

зарыг хадгалах

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,ЭРҮҮЛ АХУЙН АЖИЛТАН онцлох

Монос групп - Ажилтан

2015-11-02

зарыг хадгалах

ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨХ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-10-14

зарыг хадгалах

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-10-14

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-10-13

зарыг хадгалах

СУРГАЛТ ХӨГЖИЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЕНЕЖЕР онцлох

Монос групп - Менежер

2015-10-13

зарыг хадгалах

СУДАЛГААНЫ МЕНЕЖЕР онцлох

Монос групп - Менежер

2015-09-23

зарыг хадгалах

МАРКЕТИНГИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР онцлох

Монос групп - Мэргэжилтэн

2015-09-23

зарыг хадгалах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР онцлох

Монос групп - Мэргэжилтэн

2015-08-25

зарыг хадгалах

ЭЗШУИС-Д ИХ ЭМЧ, БАГШ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-08-05

зарыг хадгалах

ЭЗШУИС-Д ЭМ ЗҮЙЧ, БАГШ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-08-05

зарыг хадгалах

САЛБАР КОМПАНИЙН ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ онцлох

Монос групп - Дээд шатны удирдах

2015-07-21

зарыг хадгалах

РЕСЕПШН онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-07-21

зарыг хадгалах

САЛБАР КОМПАНИЙН БРЭНД МЕНЕЖЕР онцлох

Монос групп - Менежер

2015-07-21

зарыг хадгалах

САЛБАР КОМПАНИЙН КАССЫН НЯРАВ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-07-21

зарыг хадгалах

ГАДААД ХАРИЛЦАА БРЭНДИЙН АЛБАНЫ ДАРГА онцлох

Монос групп - Дээд шатны удирдах

2015-07-21

зарыг хадгалах

САЛБАР КОМПАНИЙН ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-07-21

зарыг хадгалах

ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨХ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

ДОТООД АУДИТОР онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

БРЭНД МЕНЕЖЕР онцлох

Монос групп - Менежер

2015-07-04

зарыг хадгалах

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ онцлох

Монос групп - Дээд шатны удирдах

2015-06-26

зарыг хадгалах

БРЭНД МЕНЕЖЕР онцлох

Монос групп - Менежер

2015-06-11

зарыг хадгалах

ДОТООД АУДИТОР онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

РЕСЕПШН онцлох

Монос групп - Ажилтан

2015-06-11

зарыг хадгалах

ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨХ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨХ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

ДОТООД АУДИТОР онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

ДОТООД АУДИТОР онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

ДОТООД АУДИТОР онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН АЖИЛТАН онцлох

Монос групп - Ажилтан

2015-05-11

зарыг хадгалах

БРОКЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ онцлох

Монос групп - Дээд шатны удирдах

2015-05-11

зарыг хадгалах

БРЭНД МЕНЕЖЕР онцлох

Монос групп - Менежер

2015-05-11

зарыг хадгалах

СУВГИЙН МЕНЕЖЕР онцлох

Монос групп - Менежер

2015-05-11

зарыг хадгалах

БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ ДАРГА онцлох

Монос групп - Дээд шатны удирдах

2015-05-11

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-05-11

зарыг хадгалах

ЭМЧ ТӨЛӨӨЛӨГЧ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-05-11

зарыг хадгалах

БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН АЖИЛТАН онцлох

Монос групп - Ажилтан

2015-05-11

зарыг хадгалах

ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ онцлох

Монос групп - Ажилтан

2015-04-20

зарыг хадгалах

БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН АЖИЛТАН онцлох

Монос групп - Ажилтан

2015-04-20

зарыг хадгалах

БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ ДАРГА онцлох

Монос групп - Дээд шатны удирдах

2015-04-20

зарыг хадгалах

ЭМЧ ТӨЛӨӨЛӨГЧ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-04-20

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ онцлох

Монос групп - Ажилтан

2015-04-20

зарыг хадгалах

СУВГИЙН МЕНЕЖЕР онцлох

Монос групп - Менежер

2015-04-20

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-03-30

зарыг хадгалах

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН АЖИЛТАН онцлох

Монос групп - Ажилтан

2015-03-30

зарыг хадгалах

НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Монос групп - Ажилтан

2015-03-30

зарыг хадгалах

ЭМ ЗҮЙЧ МЕНЕЖЕР онцлох

Монос групп - Менежер

2015-03-04

зарыг хадгалах

ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЕНЕЖЕР онцлох

Монос групп - Мэргэжилтэн

2015-03-04

зарыг хадгалах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР онцлох

Монос групп - Мэргэжилтэн

2015-03-04

зарыг хадгалах

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2015-03-04

зарыг хадгалах

МАРКЕТИНГИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР онцлох

Монос групп - Мэргэжилтэн

2015-03-04

зарыг хадгалах

Худалдааны төлөөлөгч онцлох

Монос групп - Менежер

2014-03-11

зарыг хадгалах

Борлуулалтын менежер онцлох

Монос групп - Менежер

2014-03-11

зарыг хадгалах

Чанарын мэргэжилтэн онцлох

Монос групп - Дунд шатны удирдах

2014-03-11

зарыг хадгалах

Брэнд хувцасны дэлгүүрт худалдааны зөвлөх онцлох

Монос групп - Ажилтан

2014-03-11

зарыг хадгалах

Агуулахын нярав онцлох

Монос групп - Менежер

2014-02-21

зарыг хадгалах

Ерөнхий нягтлан бодогч онцлох

Монос групп - Мэргэжилтэн

2014-02-20

зарыг хадгалах

Жор баригч онцлох

Монос групп - Менежер

2014-02-13

зарыг хадгалах

Эм найруулагч онцлох

Монос групп - Менежер

2014-02-13

зарыг хадгалах

Хүний нөөцийн албаны дарга онцлох

Монос групп - Дээд шатны удирдах

2014-02-13

зарыг хадгалах

Конвейрийн инженер онцлох

Монос групп - Менежер

2014-02-13

зарыг хадгалах

Маркетинг борлуулалт хариуцсан дэд захирал онцлох

Монос групп - Дээд шатны удирдах

2014-02-13

зарыг хадгалах

Төслийн менежер онцлох

Монос групп - Менежер

2014-02-13

зарыг хадгалах

Бизнес хөгжлийн газрын захирал онцлох

Монос групп - Дээд шатны удирдах

2014-02-13

зарыг хадгалах

Үйлдвэрлэлийн менежер онцлох

Монос групп - Менежер

2014-02-13

зарыг хадгалах

Эмзүйч менежер онцлох

Монос групп - Мэргэжилтэн

2014-02-13

зарыг хадгалах

Эм шинжлэгч онцлох

Монос групп - Менежер

2014-02-13

зарыг хадгалах
Ажлын орчинг харах
Онцлох
  • Байгууллага: Монос групп
  • Салбар: Худалдаа, борлуулалт
  • Хаяг: Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг 8811 0435 www.monos.mn‎