Ахлах нягтлан бодогч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Мэргэжилтэн

2015-12-03

зарыг хадгалах

ОРОН НУТАГ ХАРИУЦСАН НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-09-23

зарыг хадгалах

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГТ АЖИЛЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-09-23

зарыг хадгалах

АВТЫН МЕХАНИК ИНЖЕНЕР онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-08-25

зарыг хадгалах

Говьсүмбэр аймагт ажиллах Нягтлан бодогч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-08-12

зарыг хадгалах

ДИЗАЙНЕР онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-08-12

зарыг хадгалах

ЛОГИСТИК МЕНЕЖЕР онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Менежер

2015-08-12

зарыг хадгалах

ОРОН НУТАГ ХАРИУЦСАН НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-08-12

зарыг хадгалах

МАРКЕТИНГИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Мэргэжилтэн

2015-08-12

зарыг хадгалах

ХЭНТИЙ АЙМАГТ НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-08-05

зарыг хадгалах

ДИЗАЙНЕР онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

ЛОГИСТИК МЕНЕЖЕР онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Менежер

2015-07-29

зарыг хадгалах

Эмч төлөөлөгч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

ХЭНТИЙ АЙМАГТ НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

Эмч төлөөлөгч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-06-27

зарыг хадгалах

Говьсүмбэр аймагт ажиллах Нягтлан бодогч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-06-21

зарыг хадгалах

Төв аймагт ажиллах нягтлан бодогч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-06-21

зарыг хадгалах

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-06-21

зарыг хадгалах

Эмч төлөөлөгч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-06-21

зарыг хадгалах

Ложистикийн ахлах менежер онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Менежер

2015-06-21

зарыг хадгалах

Борлуулалтын ахлах менежер онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Менежер

2015-06-21

зарыг хадгалах

Төв аймагт ажиллах нягтлан бодогч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

Говьсүмбэр аймагт ажиллах Нягтлан бодогч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

Эмч төлөөлөгч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

Орхон аймагт Салбар компани хариуцсан захирал онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дээд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

Ложистикийн ахлах менежер онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Менежер

2015-06-15

зарыг хадгалах

Борлуулалтын ахлах менежер онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Менежер

2015-06-15

зарыг хадгалах

Орхон аймагт Салбар компани хариуцсан захирал онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дээд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Дундговь аймагт ажиллах Нягтлан бодогч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Төв аймагт ажиллах нягтлан бодогч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Говьсүмбэр аймагт ажиллах Нягтлан бодогч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Эмч төлөөлөгч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Диспедчер, Автын механик онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Мэргэжилтэн

2015-06-02

зарыг хадгалах

Орон нутаг хариуцсан нягтлан бодогч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Эмч төлөөлөгч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Диспедчер, Автын механик онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Эмч төлөөлөгч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

Эмч төлөөлөгч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-05-11

зарыг хадгалах

Орхон аймагт Салбар компани хариуцсан захирал онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дээд шатны удирдах

2015-04-28

зарыг хадгалах

Ховд аймагт Салбар компанийн захирал онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дээд шатны удирдах

2015-04-28

зарыг хадгалах

Борлуулалтын ахлах менежер онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Менежер

2015-04-20

зарыг хадгалах

Ховд аймагт Салбар компанийн захирал онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дээд шатны удирдах

2015-04-20

зарыг хадгалах

Орон нутаг хариуцсан менежер онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Менежер

2015-04-20

зарыг хадгалах

Орхон аймагт Салбар компани хариуцсан захирал онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дээд шатны удирдах

2015-04-20

зарыг хадгалах

Маркетингийн менежер онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Менежер

2015-04-20

зарыг хадгалах

Орон нутаг хариуцсан нягтлан бодогч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-04-20

зарыг хадгалах

Кассын нягтлан бодогч ажилд авна онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-04-20

зарыг хадгалах

Эм зүйч, Эм найруулагч ажилд авна онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Ажилтан

2015-04-19

зарыг хадгалах

Ложистикийн ахлах менежер онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Ажилтан

2015-04-19

зарыг хадгалах

Эмч төлөөлөгч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-04-19

зарыг хадгалах

Хөвсгөл аймагт ажиллах Нягтлан бодогч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-04-07

зарыг хадгалах

Маркетингийн ахлах менежер онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Менежер

2015-04-07

зарыг хадгалах

Эмч төлөөлөгч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-04-07

зарыг хадгалах

Оффисын үйлчлэгч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Ажилтан

2015-03-30

зарыг хадгалах

Автын механикч, жолооч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Ажилтан

2015-03-30

зарыг хадгалах

Эм зүйч онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Дунд шатны удирдах

2015-03-30

зарыг хадгалах

Ресепшин онцлох

Монголэмимпэкс Концерн - Ажилтан

2015-03-04

зарыг хадгалах
Ажлын орчинг харах
Онцлох
  • Байгууллага: Монголэмимпэкс Концерн
  • Салбар: Эрүүл мэнд
  • Хаяг: Улаанбаатар-28, Тээвэрчдийн гудамж-39 Утас: 323961, 315541, 322695, 323917 Факс: 976-11-323877 И-мэйл: [email protected]