Харилцагчийн зөвлөх онцлох

Монголын Хүний Нөөцийн Институт - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

Тогооч, үйлчлэгч онцлох

Монголын Хүний Нөөцийн Институт - Ажилтан

2015-04-07

зарыг хадгалах

Сэтгүүлч онцлох

Монголын Хүний Нөөцийн Институт - Ажилтан

2015-04-07

зарыг хадгалах

Маркетингийн менежер онцлох

Монголын Хүний Нөөцийн Институт - Менежер

2015-04-07

зарыг хадгалах

Маркетингийн менежер онцлох

Монголын Хүний Нөөцийн Институт - Мэргэжилтэн

2015-03-30

зарыг хадгалах

Сэтгүүлч онцлох

Монголын Хүний Нөөцийн Институт - Дунд шатны удирдах

2015-03-30

зарыг хадгалах
Ажлын орчинг харах
Онцлох
  • Байгууллага: Монголын Хүний Нөөцийн Институт
  • Салбар: Сургалт, боловсрол
  • Хаяг: