ЗАХИАЛГЫН МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-11-16

зарыг хадгалах

ПРОДАКТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЕНЕЖЕР онцлох

Говь ХК - Менежер

2015-11-09

зарыг хадгалах

РЕСЕПШН онцлох

Говь ХК - Ажилтан

2015-09-23

зарыг хадгалах

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР онцлох

Говь ХК - Мэргэжилтэн

2015-08-25

зарыг хадгалах

ГРАФИК ДИЗАЙНЕР онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-08-05

зарыг хадгалах

ГРАФИК ДИЗАЙНЕР онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖЕР онцлох

Говь ХК - Менежер

2015-07-04

зарыг хадгалах

БОДЛОГО ЖУРАМ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР онцлох

Говь ХК - Менежер

2015-06-26

зарыг хадгалах

САНХҮҮГИЙН ҮР АШИГ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-26

зарыг хадгалах

БИЧИГ ХЭРЭГ СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-26

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/ онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-26

зарыг хадгалах

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР онцлох

Говь ХК - Менежер

2015-06-26

зарыг хадгалах

БОДЛОГО ЖУРАМ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР онцлох

Говь ХК - Менежер

2015-06-21

зарыг хадгалах

САНХҮҮГИЙН ҮР АШИГ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-21

зарыг хадгалах

БИЧИГ ХЭРЭГ СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-21

зарыг хадгалах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР онцлох

Говь ХК - Менежер

2015-06-02

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/ онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ онцлох

Говь ХК - Дээд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА онцлох

Говь ХК - Дээд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРӨЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /Visual merchandiser/ онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

ПИ АР МЕНЕЖЕР онцлох

Говь ХК - Менежер

2015-05-25

зарыг хадгалах

ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР онцлох

Говь ХК - Менежер

2015-05-25

зарыг хадгалах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

ОЁМОЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ онцлох

Говь ХК - Дээд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

ОРОС ХЭЛТЭЙ ГАДААД ХУДАЛДААНЫ МЕНЕЖЕР онцлох

Говь ХК - Менежер

2015-05-08

зарыг хадгалах

ОЁМОЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

ДЭЛГҮҮРИЙН ХАМГААЛАГЧ онцлох

Говь ХК - Ажилтан

2015-05-08

зарыг хадгалах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-04-28

зарыг хадгалах

ОРОС ХЭЛТЭЙ ГАДААД ХУДАЛДААНЫ МЕНЕЖЕР онцлох

Говь ХК - Менежер

2015-04-19

зарыг хадгалах

АНГЛИ ХЭЛТЭЙ ГАДААД ХУДАЛДААНЫ МЕНЕЖЕР онцлох

Говь ХК - Менежер

2015-04-19

зарыг хадгалах

ЯПОН ХЭЛТЭЙ ГАДААД ХУДАЛДААНЫ МЕНЕЖЕР онцлох

Говь ХК - Менежер

2015-04-19

зарыг хадгалах

ГРАФИК ДИЗАЙНЕР онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-03-30

зарыг хадгалах

АНГЛИ ХЭЛТЭЙ ГАДААД ХУДАЛДААНЫ МЕНЕЖЕР онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах

НЭХМЭЛИЙН ДИЗАЙНЕР онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах

ВЭБ МАСТЕР онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах

ЗАГВАР ЗОХИОН БҮТЭЭГЧ ИНЖЕНЕР онцлох

Говь ХК - Дунд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах
Ажлын орчинг харах
Онцлох
  • Байгууллага: Говь ХК
  • Салбар: Үйлдвэрлэл
  • Хаяг: