Хүний нөөцийн менежер онцлох

Арвайн үндэс - Менежер

2015-11-02

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ онцлох

Арвайн үндэс - Дунд шатны удирдах

2015-10-14

зарыг хадгалах

Маркетингийн менежер онцлох

Арвайн үндэс - Менежер

2015-10-14

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ онцлох

Арвайн үндэс - Дунд шатны удирдах

2015-08-25

зарыг хадгалах

ХӨРГӨЛТИЙН ТЕХНИКЧ онцлох

Арвайн үндэс - Дунд шатны удирдах

2015-08-13

зарыг хадгалах

САНХҮҮ ЭРХЭЛСЭН ЗАХИРАЛ онцлох

Арвайн үндэс - Дээд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

Маркетингийн албаны дарга онцлох

Арвайн үндэс - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

Сахиул ажилд авна. онцлох

Арвайн үндэс - Ажилтан

2015-07-29

зарыг хадгалах

ҮЙЛДВЭРИЙН ДАРГА онцлох

Арвайн үндэс - Дээд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАРЧИН онцлох

Арвайн үндэс - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ онцлох

Арвайн үндэс - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

ЭРҮҮЛ АХУЙЧ-ЭМЧ онцлох

Арвайн үндэс - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР онцлох

Арвайн үндэс - Менежер

2015-07-29

зарыг хадгалах

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАРЧИН онцлох

Арвайн үндэс - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР онцлох

Арвайн үндэс - Менежер

2015-07-04

зарыг хадгалах

ҮЙЛДВЭРИЙН ДАРГА онцлох

Арвайн үндэс - Дээд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

ОФФИС МЕНЕЖЕР онцлох

Арвайн үндэс - Менежер

2015-07-04

зарыг хадгалах

ЭРҮҮЛ АХУЙЧ-ЭМЧ онцлох

Арвайн үндэс - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

Худалдааны зөвлөх онцлох

Арвайн үндэс - Дунд шатны удирдах

2015-06-28

зарыг хадгалах

ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР онцлох

Арвайн үндэс - Менежер

2015-06-28

зарыг хадгалах

ҮЙЛДВЭРИЙН ДАРГА онцлох

Арвайн үндэс - Дээд шатны удирдах

2015-06-28

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ онцлох

Арвайн үндэс - Дунд шатны удирдах

2015-06-28

зарыг хадгалах

Үйлдвэрийн дарга онцлох

Арвайн үндэс - Дээд шатны удирдах

2015-06-24

зарыг хадгалах

ХИМИЧ онцлох

Арвайн үндэс - Ажилтан

2015-06-21

зарыг хадгалах

САНХҮҮ ЭРХЭЛСЭН ЗАХИРАЛ онцлох

Арвайн үндэс - Дээд шатны удирдах

2015-06-21

зарыг хадгалах

САНХҮҮ ЭРХЭЛСЭН ЗАХИРАЛ онцлох

Арвайн үндэс - Дээд шатны удирдах

2015-06-19

зарыг хадгалах

НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Арвайн үндэс - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

ЭРҮҮЛ АХУЙЧ-ЭМЧ онцлох

Арвайн үндэс - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

НЯГТЛАН БОДОГЧ онцлох

Арвайн үндэс - Дунд шатны удирдах

2015-06-03

зарыг хадгалах

ОФФИС МЕНЕЖЕР онцлох

Арвайн үндэс - Менежер

2015-06-03

зарыг хадгалах

БРЭНД МЕНЕЖЕР онцлох

Арвайн үндэс - Менежер

2015-05-26

зарыг хадгалах

БРЭНД МЕНЕЖЕР онцлох

Арвайн үндэс - Менежер

2015-05-11

зарыг хадгалах

БРЭНД МЕНЕЖЕР онцлох

Арвайн үндэс - Менежер

2015-05-02

зарыг хадгалах

БҮС ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР онцлох

Арвайн үндэс - Менежер

2015-05-02

зарыг хадгалах

БРЭНД МЕНЕЖЕР онцлох

Арвайн үндэс - Менежер

2015-03-10

зарыг хадгалах

СУВГИЙН ХӨГЖЛИЙН СУПЕРВАЙЗЕР онцлох

Арвайн үндэс - Менежер

2015-03-10

зарыг хадгалах

СУВГИЙН ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР, МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Арвайн үндэс - Дунд шатны удирдах

2015-03-10

зарыг хадгалах
Ажлын орчинг харах
Онцлох
  • Байгууллага: Арвайн үндэс
  • Салбар: Үйлдвэрлэл
  • Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, СХД 4-р хороо, "Арвайн-Үндэс" ХХК-н байр